Through careful craft and design, we extract the spicy core from rotten concepts, and bring them back into the stream as active ingredients.

Hello, User. You have come to the house of RAVA. This is a creative studio based in Warsaw. We design systems of content, especially the content that is difficult to convey, organize and comprehend. Various types of animation are favourite tools in the studio.
Email: [email protected] | Phone: (+48) 786 830 677

...MORE ABOUT
Animation Illustration DTP/prints Big Projects

Supporting psychological diagnosis

PROJECT 04

intro picture
Client
Instytut Psychologii UKSW
Website
WspieranieDiagnozy.pl
Credits

The designed content was provided by a team of psychologists from the UKSW Institute of Psychology.
Illustrations for the materials were prepared by various designers. Below I present only those created in RAVA.

Część merytoryczną projektu opracował zespół badawczy z Instytutu Psychologii UKSW.
Ilustracje do materiałów przygotowali różni projektanci. Poniżej prezentuję tylko te stworzone w RAVA.


Description

Printed and digital diagnostic tools, manuals and post-diagnostic materials as well as website and visual identification of projects, intended for psychologists and educators working with five age groups (from infancy to 25 years old). Commissioned by the Polish Ministry of Education and Science on two research implementation projects aimed at developing and disseminating diagnostic tools supporting psychological and pedagogical assistance in the field of personality and emotional and social functioning.

Przygotowanie drukowanych i cyfrowych narzędzi diagnostycznych, podręczników testowych i materiałów postdiagnostycznych oraz identyfikacji wizualnej. Produkty przeznaczone są dla psychologów i pedagogów pracujących z osobami w wieku od niemowlęctwa do 25 roku życia. Zlecono przez MEiN w ramach wdrożeniowych projektów naukowych, mających na celu opracowanie i upowszechnienie narzędzi diagnostycznych wspierających pomoc psychologiczno-pedagogiczną w zakresie osobowości i funkcjonowania emocjonalno-społecznego (konkurs nr POWR.02.10.00-IP.02-00-009/17 Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty Oś II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020).

introduction picture information on the concept

Color sets for each product

colors used in the project

Shapes & elements

information on the concept information on the concept

Main icons

information on the concept

Post-diagnostic materials

information on the concept information on the concept information on the concept

questionnaires & manuals

information on the concept information on the concept

sample illustrations

information on the concept information on the concept information on the concept information on the concept